Yıldızname

YILDIZNAME

Yıldızname Nedir ? Yıldızname Falı Nasıl Bakılır ?

Yıldızname astroloji bilimiyle özdeşleştirilebilir. Yıldızname ile astroloji arasında he ne kadar bazı farklar olsa da temel olarak ikisi de burçlar ve yıldızlarla ilgilenmektedir. Yıldızname adında da anlaşılabileceği gibi yıldız ve burçlarla ilgili yorum yapan bir bilim olarak niteleyebiliriz. Yıldıznamenin Türk-İslam felsefesinde çok büyük bir yeri vardır. Bu felsefede hayat bulmuş ve özellikle Osmanlı Devleti döneminde çok fazla gelişim göstermiştir. Yıldızname insanların doğumlarından ölümüne kadar yani insan hayatı boyunca başına gelen, gelecek olan ve geçirebileceği kazalar, hataları içerisinde barındırmaktadır. Bununla birlikte yıldıznamede ayrıca insanların başına gelebilecek ve gelecek hastalıkların maddi veya manevi tedavi şekilleri belirlenmiştir. Buradaki maddi hastalıktan kasıt tıbbi yani fiziksel hastalıktır. Bu tarz tıbbi hastalık çeşitleri için yıldızname bünyesinde otlar ve bitkilerden oluşan karışım ve macunlar tedavi yöntemi olarak bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerini yıldızname önermektedir ve bu yöntemler şaşırtıcı şekilde oldukça faydalı olmaktadır.
Manevi hastalıklardan kasıt ise kişinin ruhi haliyle ilgili bir durumdur. Bu durumda kişiler doğumu esnasında bir müsibetle doğmuş olabilirler. Bunun yanında kişiye konulan ismin kendisine iyi gelmemesi de manevi açıdan hastalıklara örnek olarak gösterilebilir ya da kişilere cin ve peri değmiş olabilir ve büyü de yapılmış olabilir. İşte bütün bu durumlara da yıldızname bir çözüm olmuştur ve çözüm olacaktır.

YILDIZNAME FALI BAKMA
Yıldızname kişilere özel olarak yıldız cetveli ya da yıldız haritaları oluşturur. Buna verilen isim zayiçedir. Bu haritalar günümüzde batıda ve ülkemizde horoskop yani doğum haritası da denilmektedir. Gökyüzü ile ilgili yapılan gözlemler yıldız hareketlerinin incelenmesi ve saptanması gibi konular astrolojinin astronomiye kaynaklık sağlaması açısından önemlidir. Rasathaneler gökbilimine bununla birlikte yıldız fallarına savaşa barışa ve buna benzer birçok toplumsal olaylardaki konularda eşref saati diye adlandırılan zamanın saptanmasına yarar sağlıyordu.
Yıldıznamenin tarihsel süreci incelendiğinde çok eski çağlara kadar gitmek mümkündür. Gökyüzü olaylarının incelenmesi eskilerden gelen bir olaydır. Zamanında gökyüzü olaylarını inceleyerek bilimsel ve simgesel yorumlar yapan müneccimler Osmanlı zamanında uzun süre doğu ve batı ülkelerinde saraylarda görevli olarak çalışmalarda bulunmuşlardır. Sarayda kurulan müneccimbaşılık kurumu cumhuriyetin kurulmasına kadar devam eden bir kurum olmuştur.

Yıldızname kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | 2 yorum

Yıldızname Fal mı?

YILDIZNAME FAL MI?

Yıldızname Baktırmak Günah mıdır ?

Yıldızname için halk dilinde fal olarak nitelendirilse de aslında bir yorumlama biçimidir.Dinimizce gelecekten haber almak veya haber verenler ile fal bakımı yaptırmak günahdır.Fakat Yıldızname bir fal çeşidi olmadığı için bakımının yaptırılması günah değildir.Nasıl ki astroloji bilimi ile burçların ve yıldızların hareketlerinin yorumlanması günah değil ise Yıldızname de günah değildir.Bazı ziyaretçilerimiz yıldızname hakkında daha fazla bilgi vermemizi istiyorlar.Bunun üzerine dinimizce Yıldızname’nin yerini kısım kısım ele alıp sizler ile paylaşacağız.

www.yildizname.com.tr

Yıldızname kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | 1 yorum

Yıldızname Baktırmak İstiyorum

YILDIZNAME BAKTIRMAK İSTİYORUM

Online Ücretli veya Ücretsiz Yıldızname Bakmak İstiyorum

Falcıların ve medyumların çoğalması ile gerçekleri ve sahteleri ayırt edemez olduk.Kimilerimiz ücretsiz bedava fal baktırmak isterken kimilerimiz ise fal çeşitlerini öğrenip kendileri bakmak istiyor.Yıldızname falı bakımını özel yetişmiş kişiler haricinde kimse gerçekçi bir şekilde yorumlayamaz.Çünkü tecrübelere ve birikimlere sahip olmanız gerekebilir.Yıldızname ve gizli ilimler kitaplarında sadece burçlar üzerine yorumlama teknikleri bulunurken aslında burç hareketlerini de hesaba katmanız gerekir.

Astroloji‘nin bilimsel bir tanımı Dünya üzerinde yoktur ve hiç bir literatür bunu kabul etmez.Gizemi,sırrı ve geçmişi mayalara kadar uzansada gökyüzünde ki hareketler günümüze kadar izlenmiş fakat bu durumları hayra veya alamete yormak bilim insanları tarafından hala hoş karşılanmıyor.Buna rağmen astroloji ve burçlara olan merak günden güne daha da artıyor ve insanoğlu merakda sınır tanımıyor.Falcılar ve yorum uzmanları yıldızname falına yıllarca merak salıp öğrenmeye çalıştı lakin bu yıldızname bir fal değildir ve insanlara gerçek yorumları dile getirir.Bakımını öğrenmek imkansıdır çünkü bir takım özel yetenekleriniz olması gerekiyor.Yıldızname yorumcuları çocuklukdan yetiştirir ve aileden gelen bazı özellikler genler aracılığı ile kişiye geçer.Bu genler kişiye özel hisler ve yetenekler kazandırır.İşte bu sayede gerçeğe yakın yorumlar yapabilir ve yıldıznameyi kişiye aktarabilir.Bir çok eskici ve antikacının ellerinde yıldızname kitapları bulunur ve bunu satmaya çalışırlar lakin alıcı bulamazlar.Çünkü gerçek bir yıldıznamecinin bir süre sonra kitaba ihtiyacı kalmaz kitap ona sadece pusulalık eder.Yolu bilen bir keşiş pusuladan çok kendi hislerine ve tecrübelerine dayanır.Unutmamanız gereken birşey var ki her yıldıznamecinin en az 50 senelik aileden kalma yıldızname kitabı bulunur ve bu yıldızname kitabı Eski Türkçe‘dir.Tarot ve diğer fal çeşitlerinin varoluş yılını söylemek imkansızdır çünkü geçmiş insanları bu fal çeşitleri yerine başka yöntemler ile yorumlama teknikleri geliştirmiştir ve günümüze bu isimler ile gelmiştir.Yıldızname yorumcusuna bana fal bak derseniz tepki ile karşılaşacağınızı bildirmek isteriz.Çünkü yıldıname bir fal değil yorumlama yöntemidir.

Halk dilinde yıldızname çeşitlendirilmiş dilden dile farklı kelime öbekleri ile şekillendirilmiş ve türlere ayrılmıştır.

Yıldızname Çeşitleri

Genel Yıldızname Bakımı
Aşk için Yıldızname Bakımı
Evlilik için Yıldızname Bakımı
İş ve Ticaret için Yıldızname Bakımı
Kısmet ve Şans için Yıldızname Bakımı
Kayıp Kişi için Yıldızname Bakımı (Bu türü yorumcular kullanmamaktadır özel sebeplerden dolayı)
Kayıp Eşya için Yıldızname Bakımı (Bu türü yorumcular kullanmamaktadır özel sebeplerden dolayı)

Yukarıda sıraladığımız bakım çeşitleri günümüze kadar nesilden nesile gelişerek gelmiş ve şuanda yorumlama türlerine döküşmüş çeşitlerdir.Özel sebeplerden dolayı bakılmayan bakım çeşitleri ise Türkiye’de iki kişi tarafından başarılı bir şekilde yapılmaktadır fakat onlarda artık Kayıp Eşya ve Kayıp Kişi için bakım yapmamaktadır.Hem kendilerinin manevi huzurlarının bozulmaması hemde karşı tarafın psikolojisinin bozulmaması için yapmamaktadır.

Kayıp Eşya’nın Bulunması:

Eşyanızı aileden biri almış olabilir bunu siz hırsızlık diye dile getirebilirsiniz ve bunun bilinmesi aile içersinde huzursuzluk yaratır.Bundan dolayı hiç bir yorumcu kayıp eşya için hiç bir yorumda bulunmaz çünkü aile faciasına sebep olmak istemez.

Kayıp Kişi’nin Bulunması:

İşte bu bakım türünün kayıp eşya’dan daha önemli gizemleri ve sırları açığa çıkarttığını söylememiz gerekebilir.Kayıp diye nitelendirdiğiniz kişi hiç ummadığınız bir kişi ile gitmesi ve kayıplara karışması aile içerisinde problemler yaratabilir.Kişinin kayıp olduğunu düşünebilirsiniz fakat aileden bir akraba ile kaçmış olduğunu öğrenebilirsiniz işte bu aile için faciaya sebep olur ve hiç bir yorumcu buna meğil vermez.

Yıldızname bakmak istiyorum veya baktırmak istiyorum diyenlere yararlı olması için daha fazla detaylara yer verdiğimiz makalelerimizi yakında sizlerle paylaşacağız.Aklınıza takılan soruları yorum kısmından bize iletebilirsiniz.

www.yildizname.com.tr

Yıldızname kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 10 yorum

Yıldızname ve Havas

YILDIZNAME VE HAVAS

Bazı araştırmalarda ele geçirilen çok eski el yazmalarında havas ili ilgili olarak bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgilerde iyi huylu olan insanların hizmetine girebilecek cinlerden bahsedilmiştir. Bu cinlere bazen melek adı da verilmiştir. Bahsetmiş olduğumuz cinler davet edilebilmektedir ve bu cinler onlara söylenenleri veya emredilenleri yerine getirebilmektedir. Bu olay ince ayrıntısına kadar havaslarda anlatılmaktadır.

Yeryüzünde veya diğer dünyada bulunan her bir meleğin ve her bir cinin bir tılsımı bulunmaktadır. Bu tılsım onlar ile temasa geçebilmek için oluşturulmuş bir türlü gizli şifre gibidir. Cini ya da meleği davet etmek isteyen kişilerin mutlaka bu tılsıma yani bu şifreye sahip olmaları gerekmektedir. Tılsıma ya da şifreye sahip olmayan kişiler hiçbir suret ile cinler ya da melekler ile temasa geçemezler.

Cin ya da melek çağırmakla ilgili olarak ele alınmış ilk eserlerden birisi olan ve 15. Yüzyılda Uzun Firdevsi isimli bir cin aliminin yazmış olduğu Davetname kitabı bulunmaktadır. Bu kitap şuanda da kendisini muhafaza etmektedir. Elyazması olan bu kitap İstanbul’da yer alan bir kütüphane de yer almaktadır.

Yıldızname

Yıldızname kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 2 yorum