Ebced Hesabı

EBCED HESABI

Ebced Hesabı Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

Arap alfabesindeki harflerin kolay ezberlenmesi için birleştirilen harflerden meydana gelen 8 tane anlamsız kelimenin ilki ebced kelimesidir. Bu kelime 8 anlamsız kelimeden ilki olduğu için diğer bütün kelimeler de bu şekilde adlandırılmaktadır. Ebced kelimesini ise bizdeki alfabenin abece şeklinde anılması olarak da düşünmek yanlış olmayacaktır. Ebced kelimesinin diğer isimleri ise abcad ebiced ebicad ve abucad’tır. Bu 8 anlamsız kelimenin soldan sağa doğru sıralanışı şu şekildedir: Ebced Hevvez Hutti Kelemen Sa’fas Karaşet Şehaz ve Zazağ. Son kelime olan Zazağ Zazığlen ya da Zazağlen şeklinde de okunmaktadır. Ebced konusunda pek çok rivayet mevcuttur. Ancak bunlar hikaye seviyesinde olduğu için rivayet olarak kalmış ve inanıp inanmamak insanlara bırakılmıştır. Bununla birlikte ebcedi dini motiflerle açıklamak da yanlış olmayacaktır. İslam dini ile sıkı sıkıya bir bağlılık göstermektedir. İslam dinin dilinin de Arapça olması aralarındaki ilişkiyi daha net bir şekilde görmemizi sağlayacaktır. Arap alfabesinden ortaya çıkmış olan ebced hesabı içerisinde dini motifler barındırmaktadır. Gelecekte olabilecek olan olayların yorumlanması da kader ile ilişkilendirilmektedir.
Ebcedin en önemli özelliği ebced hesabı adı verilen bir işlemde kullanılıyor olmasıdır. Bu hesaplamada ebced alfabesindeki her harfin bir sayı değerine karşılık gelmesi prensibine dayanmaktadır. Bu prensip doğrultusunda sayı değerleri ile yapılan işlemlere ebced hesabı denilmiştir. Bu hesap kullanılarak gelecekte oluşabilecek durumlar hakkında önceden bilgi sahibi olunur ve önlemler bu şekilde alınabilir. Türk-İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan ebced hesabının kullanım alanı özet olarak şu şekilde söylenebilir:
Günlük İhtiyaçlarda: Ticari ilişkiler ve kişiler arası özel not olarak kullanılmıştır. Sözle ifade edilebilecek şeyleri kişiler kendileri dışında kimsenin anlamaması için ebced hesabından faydalanarak rakamla yazmışlar ve kişiler arasındaki özellik ilkesi korunma altına alınmış oluyordu. Aynı şekilde ticari ilişkilerde de kullanılmıştır. Örneğin 100 akçe alacağı olan kişi borçlu olan kişiye 100 sayısını karşılayan harf olan kaf harfini yazar ve yollar. Bu şekilde bu iki kişiden başka kimse konuyu anlamamış oluyordu.
İsim Sembolü Olarak: İki veya daha fazla kelimenin sayısal değerinin aynı olması durumunda aynı sayıyla başka kelimeleri ifade etme durumunda kullanılmaktadır.
Resmi Devlet Kayıtlarında: Devlet arşivlerinde yer alan resmi belgelerin hemen hemen hepsi bu hesaba göre sıralanmış durumdadır.
İlimlerde: Birçok ilimde ebced hesabı kullanılarak ilimlerin incelenmesi ve içeriği açısından kolaylık sağlanmıştır. Astronomide büyük rakamlar ancak ve ancak ğayn harfinin birkaç tekararı ile sağlanmıştır ve bu şekilde kullanılmıştır. Mimarlık alanında ise çok büyük bir kullanım alanı bulmuştur. Özellikle Mimar Sinan hemen hemen bütün eserlerinde ebced hesabından yararlanmıştır. Örnek olarak ise Süleymaniye Camii’nde zeminden kubbe üzengi seviyesi 45 kubbe alemi ise 66 arşın yüksekliğindedir. Ebced’e göre Adem 45 Allah kelimesi ise 66 etmektedir.
Eski ve Gelecek Olayların Tarihlerinin Bulmada: Kur’anı Kerim ve hadislerden yola çıkılarak yapılan bazı yorumlamalar sonucunda yargılara varılmıştır. Bu yargılar geleceğe ışık tutma konusunu içermektedir. Geçmişte yaşanmış olaylar incelenip yorumlanarak gelecek hakkında yorumlamada bulunulmaktadır. Geçmiş ve gelecek olaylara ait tahminlerde bulunulmuştur. Bu tahminler eselerde geçen bazı cümlelerden ebced hesabı kullanılarak varılmıştır. Bu konuya örnek olarak ise İstanbul’un Fethinin beldetun tayyibetun cümlesinden çıkartılması gösterilebilir. Bu ve buna benzer birçok örnek bulunmaktadır. Bu örneklerin hepsinde ebced hesabı kullanılmış ve tahminler bu metoda göre yapılmıştır.

Yıldızname

Bu yazı Yıldızname kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Ebced Hesabı için 1 cevap

  1. Geri izleme: Yıldızname Terimleri | Yıldızname

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>